Intern overvågning af gas


​Alle aktører skal have lige adgang til gasnettet

Det er en vigtig forudsætning for konkurrencen på det danske gasmarked, at alle aktører har lige adgang til distributionsnettet. Den del af gasnettet, der ejes af Dansk Gas Distribution A/S, bliver anvendt af andre gasleverandører.

For at undgå diskrimination af de forskellige aktører på det danske gasmarked, har vi lavet et internt overvågningsprogram.

Se program for intern overvågning (pdf)

Som en del af programmet for intern overvågning laver vi årsrapporter. Du kan se den seneste herunder.

Se årsberetning om intern overvågning 2017 (pdf)