Websitet anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her.

Ok

Hvor bor du?

Vælg din landsdel

Videre

Find prisen på din gas

Din gaspris består af flere dele

Som gaskunde betaler du både for den gas, du bruger, og du betaler for at få den sendt gennem gasnettet til dit gasfyr. Det er den sidste del – nemlig selve transporten – Dansk Gas Distribution håndterer.

Det, du betaler for transporten gennem gasledningerne, dækker vedligeholdelse af gasnettet, leje af gasmåler og sikkerhedssyn.

Prisen for transport af gas fastsættes efter en indtægtsramme, som bestemmes af Energitilsynet. Det betyder, at der er loft over, hvor meget vi må opkræve for at transportere gas i vores net.

Er vinteren kold og lang – og forbruget derfor højt, sænker vi priserne efterfølgende for ikke at overskride det indtægtsloft, der er fastsat. Omvendt hæver vi priserne, hvis vinteren har været lun og forbruget lavt.

Tarifferne, dvs. priserne, består af en række trin. Jo mere gas, du årligt modtager gennem nettet, jo lavere tarif pr. m3 gas. Som privatkunde vil du normalt befinde dig på første trin og derfor have ret til at betale den samme tarif pr. m3. Du finder tarifferne nederst på siden.

Distributionstariffer Fyn og Syd- og Vestsjælland og Sydjylland 

Distributionsbetingelser for Syd- og Vestsjælland og Sydjylland

Distributionsbetingelser for Fyn

Sådan læser du din regning

Ydelser og gebyrer

Selvom distributionstariffen dækker flere forskellige ting, er der også en række ydelser, vi leverer, der ikke er omfattet af tariffen, og derfor skal betales særskilt.

Stikledninger Sjælland og Sydjylland

Stikledninger Fyn

Gebyrer og serviceydelser Sjælland og Sydjylland

Gebyrer og serviceydelser Fyn

Vi er din faste transportør

Uanset hvilken gasleverandør du vælger, vil du som gaskunde i Dansk Gas Distributions områder (Syd- og Sønderjylland, Fyn samt Syd- og Vestsjælland) altid have Dansk Gas Distribution som netselskab, det vil sige, det er os, der transporterer gassen frem til din bopæl.  

Distributionsbetingelserne regulerer aftaleforholdet mellem dig som gaskunde og netselskabet. De omfatter tilslutning til og distribution af gas gennem Dansk Gas Distribution A/S’ distributionsnet.

Privatkunder er omfattet af Dansk Gas Distributions distributionsbetingelser for ikke-timeaflæste målersteder. Et ikke-timeaflæst målersted aftager under 300.000 Nm3 om året. Forbruget i en helt almindelig villa ligger typisk på 1200-1700 Nm3 årligt.

Distributionsbetingelserne er lidt forskellige – alt efter om man bor på Fyn, eller om man bor i de øvrige distributionsområder, som Dansk Gas Distribution er ansvarlige for, nemlig Syd- og Sønderjylland samt Syd- og Vestsjælland.